Kurres politiska skola: lektion 4. Den liberala opinionsbildningen

Vi liberaler har alltid en fördel gentemot våra politiska motståndare: logik och fakta talar alltid till vår favör. För att sprida våra sanningar har vi liberaler byggt upp en mycket spännande opinionsverksamhet, som betalas av det svenska näringslivet. Dagens lektion i Kurres politiska skola beskriver grunddragen i denna verksamhet.

En stor andel av intresseorganisationen Svenskt Näringslivs medlemsföretag är småföretag. Trots att dessa småföretag är hårt ansatta av det höga skattetrycket betalar dessa entreprenörer sina medlemsavgifter eftersom de vet att detta är en god investering för framtiden. Storleken på avgiften baseras på företagets lönekostnader eller förädlingsvärde (d.v.s andel av BNP). Någon invänder kanske att det är konstigt att vi liberaler är mot de progressiva skatternas företagsfientliga marginaleffekter, samtidigt som Svenskt Näringslivs medlemsavgifter också är proportionellt beräknade. Någon sådan motsättning finns alls icke: tvärtom innebär detta grundande av medlemsavgift ett incitament till att följa företagandets viktigaste princip: att hålla lönekostnaderna nere.

Avgifterna från medlemsföretagen slussas sedan via Stiftelsen fritt näringsliv vidare till kvalitetsförlaget Timbro. På Timbro huserar några av Sveriges allra skarpaste intellektuella förmågor, och de senaste årens verkliga svenska filosofiska stjärna heter Mattias Svensson. Svensson har under sina år på Timbro ägnat sig åt att ge ut djupsinniga filosofiska böcker av den upphöjde filosofen Ayn Rand. I idéromanen Och världen skälvde gör Rand en utomordentlig satir över en fiktiv författare som vill undandra litteraturen marknadens logik och inte förstår att de bästa böckerna i världshistorien har skrivits för kommersiella syften. Nyligen kom boken Förnuft, egoism och kapitalism, där Rand utvecklar sin mycket komplicerade filosofi. Rands storhet ligger i att hon förstår att läsa sin föregångare Aristoteles på ett sätt som ingen annan har förstått att göra tidigare. I själva verket, visar Rand, var syftet bakom Aristoteles formulering av den logiska motsägelselagen (antingen A eller icke-A) att bevisa att marknaden helt och hållet måste avregleras. Därmed kan vi alltså bortse från allt annat Aristotelses skrivit om politisk filosofi och istället konstatera att det är logiskt fel att hävda att kapitalismen skulle ha några avigsidor som skulle behöva korrigeras. Ja, det är lika dumt som att försöka hävda att det både regnar och inte regnar samtidigt. Tyvärr har den svenska socialdemokratiska idéhegemonin fått till följd att man på de svenska och europeiska universiteten överhuvudtaget inte läser Rands böcker.

Hur kan det då komma sig att inget kommersiellt bokförlag givit ut Rands filosofiska verk? Denna olyckliga omständighet beror på att Mattias Svensson insett att marknaden måste korrigeras vad det gäller produktionen och distributionen av en enda nyttighet: Ayn Rands böcker. Hennes böcker har ett sådant filosofiskt djup att nästan ingen annan än Mattias Svensson och den rättmätige fredspristagaren Leonard Peikoff har förstått deras storhet. Därför är det istället bättre att driva in pengar från de svenska småföretagens medlemsavgifter till Svenskt näringsliv och låta deras vinster bekosta Svenssons förlustprojekt.


Nu kanske någon insisterar på att enfaldigt invända att Rand-utgivningen skulle likna den skattebetungande offentliga sektorns ineffektiva verksamhet, men så är alls icke fallet. Den offentliga sektorn finansieras av tvångsmässigt indrivna skatter, till skillnad från Svenskt näringslivs fria medlemsavgifter. Att Sveriges småföretagare alltjämt organiserar sig under Svenskt näringslivs paraply, och att ingen konkurrerande organisation bildats, är i sig ett empiriskt bevis på den massiva uppslutning bakom Rands objektivism som finns bland Sveriges småföretagare.


Övningsuppgift: Denna gång ska ni ut på ett s.k. fältarbete. Besök ett småföretag i din närhet. Uppvakta med ett flygblad där du propagerar för att höja medlemsavgiften till Svenskt Näringsliv för att möjliggöra en utvidgad Timbro-utgivning av Rands böcker. Ge argument för denna utgivnings långsiktiga vinster för företagets verksamhet, genom konkreta exempel. Argumentera för att marknaden är det bästa instrumentet för att producera och fördela alla slags nyttigheter utom Ayn Rands böcker. Se till att du hela tiden stödjer dig på motsägelselagen.


Andra bloggar om: , , , , ,.

Kommentarer
Postat av: Kurt

Mattias Svensson. har ju naturligtvis gjort ett enormt arbete med Rand-utgivningen. Men rent filosofiskt så skulle jag ändå vilja lyfta fram hans egna stora filosofiska mästerverk "Peta inte i maten". I den visar han konsumtionens läkande kraft. Forskare talar så mycket om problemen med övervikt men Mattias Svensson visar på ett övertygande sätt att det inte alls är farligt att vara överviktig, det som i stället är farligt är minskad konsumtion.

2008-10-31 @ 06:28:23
Postat av: Kurre

Bäste Kurt,Stort tack för denna insiktsfulla kommentar! Som Svensson så riktigt påpekar är alarmismen kring tilltagande övervikt naturligtvis bara ett sätt för skattefinansierade myndigheter att ge sken av existensberättigande.När våra skattepengar läggs på att bekämpa inbillade hot blir det också mindre pengar över till att hantera det obehagligt reella hot som sovjetiska ubåtskränkningar utgör.Bästa hälsningar,

Kurt G. Rantzén


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback