Utveckla FRA!

Av föregående ”blog-post” framgår att FRA-lagen innebär att vårt liberala frihetskrig bara har börjat, vilket kräver att vi noggrant överväger nästa steg i offensiven. En första uppgift för oss frihetsvänner torde vara att till FRA knyta en större grupp inofficiella medarbetare.

Dessa särskilt pålitliga medborgare bör ha till uppgift att hålla uppsikt över den mellanmänskliga kommunikation som inte sker elektroniskt eller digitalt och som därmed undandrar sig FRA:s legitima uppsyn.

Som omvittnat pålitlig medborgare vill jag härmed frivillig påta mig uppgiften att under mina dagliga besök i Malmö hålla särskild uppsikt över den samhällsfientliga verksamhet som helt uppenbart har funnit jordmån i de mindre bemedlade samhällsskikten. Naturligtvis kommer min vaksamhet vara riktad även mot mitt advokatkontors klienter och anställda (i synnerhet den långhårige notarien som enligt egen utsago har en farfar som varit aktiv socialdemokrat).

I dessa tider får man heller inte vara naiv och utesluta möjligjeten att det även skulle finnas konspiratörer placerade mitt i idyllen Vellinge. Enligt valmyndigheten röstade närmare tjugo procent av de röstande på det socialistiska blocket. Jag har idag begärt fram statistik på valresultatet nedbrutet för de olika vallokalerna och postkontoren, vilken jag ämnar samköra med folkbokföringsregistret för att kunna ringa in de särskilt misstänkta kvarteren för att kunna överlämna ett särskilt vederhäftigt underlag till FRA:s spanare.

På samma sätt som våra motståndare nu organiserar sig mot det nödvändiga samhälleliga självförsvar som FRA utgör, måste vi inofficiella medarbetare som ”blogar” bilda ett finmaskigt nät av informatörer som kan vidarebefodra information om misstänkt verksamhet på ”Internet” till våra vänner på radioanstalten. Jag hyser därvidlag inget som helst tvivel om att Fredrick Federley kommer att vara mig behjälplig vid detta nätverks initierande.

En annan viktig fråga handlar att ta lärdom av tidigare framgångar inom svensk underrättelseverksamhet. Allians för Sveriges framgångar i valet 2006 har ofta -- och delvis med rätta -- kritiserats för att ha skördats till priset av att man tog efter socialdemokraternas företagsfientliga retorik. Vad gäller underrättelseverksamheten finns det däremot fog för att snegla på socialdemokraternas strategi om att -- såsom man gjorde under 1970-talet -- knyta underrättelseverksamheten närmare den egna partiverksamheten.

Viktiga steg i denna rikting har redan tagits och i denna liberala ambition har Fredrick Federleys eget parti visat särskilt god framförhållning. Därför torde det vara speciellt lämpligt att just centerpartiet ges ett särskilt ansvar för den borgliga alliansens underrättelseverksamhet.

Andra bloggar om , , , , ,

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback