Morianens sista suck.

Att privatisera sjukvården står långt upp på den liberala agendan. En överväldigande del av sjukvårdsresurserna tas i anspråk av individer, som genom ett osunt leverne själva dragit på sig sina åkommor. Dessa individer skickar sedan räkningen vidare till oss andra, som via landstingsskatten bekostar deras kostsamma och samhällsekonomiskt ofta omotiverade sjukvård.

Det sticker också i ögonen på oss liberaler att se hur regeringen i stalinistisk anda formulerar sjukvårdspolitiska mål om "lika tillgänglighet för alla", eller rentav om att utjämna de socioekonomiska skillnaderna i hälsa. Skillnaderna i medellivslängd mellan olika befolkningsskikt är naturligtvis uttryck för individernas fria val, och dessa val måste i en liberal marknadsekonomi respekteras.

På grundval av dessa värderingar är det naturligt för oss liberaler att stödja privata vårdföretag som exempelvis Attendo Care. Dessa för in marknadstänkande i vården och fungerar således som effektiva murbräckor mot socialism och totalitära utjämningssträvanden. Med vårdföretag som Attendo Care kan den som så önskar sätta guldkant på tillvaron genom att skaffa sig särskilt högkvalitativ vård. I förlängningen följer naturligtvis en nedmontering av det offentliga systemet, och mer pengar i plånboken för oss liberaler.

Det är således av yttersta vikt att vi värnar om dessa liberalismens spjutspetsar och inte låter dem hamna i socialisternas händer. Nu finns det emellertid oroväckande indicier på att socialdemokratin börjat infiltrera de privata vårdföretagen. En ettrig vänsterbloggare vid namn Johan Morian har av misstag erbjudits det ansvarsfulla uppdraget som informationschef på Attendo Care. Vi som följt socialisten Morians pinsamma blogg
ProMemorian vet att han snarare kommer att ägna sig åt skadlig desinformation.

Morian finns inte med i den förteckning av Sveriges politiska elit som finns tillgänglig på makthavare.se. Däremot har han infiltrerat även där, och skrivit djupt nedsättande saker om några av Sveriges mest populära makthavare. Naturligtvis är det slugt av socialdemokratin att välja fulltsändigt okända partimedlemmar till dessa infiltrationsuppdrag. Jag har därför tagit kontakt med Attendos VD Amy Wehlin och försett henne med en ingående granskning av Morians politiska aktiviteter, och utgår från att en luttrad entreprenös som Wehlin omedelbart kommer att visa den unge samhällsomstörtaren på dörren.

Andra bloggar om: , , , .

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback