Flyktingavtal för alla!

Min duktige kollega Johnny Munkhammar har uttryckt sitt stöd för moderaternas förslag om att flyktingar skall ingå avtal med den svenska staten. Eftersom avtal bygger på frivillighet från båda parter är detta naturligtvis en framkomlig väg för att öka effektiviteten i flyktinghanteringen.

Vi näringslivsliberaler bör dock tillåta oss att vara visionära. Tanken om ett kontrakt mellan staten och medborgarna har alltsedan John Locke varit en grundpelare i den liberala ideologin. Således bör idén om avtal utvidgas till att omfatta hela det svenska folket. Individer bör på frivillig basis och i utbyte mot en tydlig motprestation förbinda sig att iakktaga vissa förhållningsregler.

Vilka regler bör då ingå i medborgarens avtal med den svenska staten? Ett självklart krav torde vara att alla har att skaka hand när de uppfordras till detta av någon av samhällets mer respekterade medlemmar. Men även vårdad klädsel, politiskt ansvarstagande samt ett åtagande att inte ligga samhället till last ekonomiskt torde kunna ingå.

Och motprestationen? Riktade skattesänkningar, villkorad rösträtt eller straffrättslig immunitet skulle kunna övervägas.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback