Antidemokraten Regebro

När man nått en så aktningsvärd position i samhället som undertecknad, är det sällan man utsätts för direkta förolämpningar och påhopp. Nu har det emellertid hänt. En för mig hittills okänd bloggare vid namn Lennart Regebro, sprider på sin blogg otrevliga och ogrundade påståenden om undertecknad. Jag citerar:

"Jag har aldrig hört talas om Kurranz innan, och jag det låter sannolikt att hela bloggen är ett skämt, ja. Om inte så har du lyckats med att hitta ett unikum: En antidemokrat som kallar sig liberal. Den enda jag har hört talas om innan var han den där galna ryssen som ville stycka upp Europa."

Lennart Regebro är inte, som man skulle kunna tro, kommunist, utan kallar sig för "liberal" och driver även den märkliga bloggen "bloggregeringen". Regebro tycks emellertid inte besitta någon nämnvärd polisitk kompetens själv utan ägnar sig tydligen professionellt åt att bygga hemsidor. Nå, programmeringsverksamheten verkar inte ha varit alldeles lukrativ eftersom Regebro synes ha utvandrat till Paris.

Regebros plumpa påhopp gör mig så irriterad att jag inte vet var jag ska börja. Antidemokrat? Jag tror att få människor kan berömma sig för att ha gjort så stora insatser för demokratin i vårt land som undertecknad. Under hela mitt vuxna liv har jag, varhelst socialismen visat upp sitt fula tryne, slagit tillbaka med full kraft - oavsett om det handlat om studentpolitiken i Lund på 70-talet, kärnkraftsomröstningen eller kampen mot löntagarfonder på 80-talet. Jag gav också rundhänta ekonomiska bidrag till den kampanj som Alf Enerström på 70- och 80-talen drev mot korruptionen inom socialdemokratin. Regebros beskyllningar faller därför på sin egen orimlighet. Men de är väl att vänta från någon som inte har bättre för sig än att försöka skjuta Sveriges första icke-socialistiska majoritetsregering på ett kvartssekel i sank. Lyckligtvis talar allt för att Regebro förblir okänd, så den skada han kan tänkas orsaka lär vara begränsad.

Det torde därmed vara klarlagt vem det är som är antidemokrat.

Andra bloggar om: ,